ShangHai

SHANGHAI, CHINA

一覧へ戻る
TAKISADA-OSAKA TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
STYLEM TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

Room 1702, 1055 West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai 200051, China
T +86 21 52080261

Map URL

PageTop